Intervisie

Intervisie is een effectieve wijze van deskundigheidsbevordering en professionalisering. Het biedt de deelnemers inzicht in hun sterke kanten en hun valkuilen. Bij intervisie houden de deelnemers elkaar een “spiegel” voor, waarin zij kunnen zien op welke wijze zij op anderen overkomen en wat de consequenties en de mogelijkheden zijn van hun gedrag en attitude.

De werkwijze sluit nauw aan bij de ontwikkeling van de deelnemers, omdat gewerkt wordt met praktijksituaties, die door hen zelf worden ingebracht.

Doelstellingen

De doelstellingen voor het intervisietraject zijn:

• sterkte/zwakte analyse kunnen maken van eigen handelen,
• zich bewust worden van de consequenties van het eigen handelen,
• zich bewust worden van eigen normen en waarden,
• zich bewust zijn van de eigen rol
• alternatief en effectief gedrag kunnen ontwikkelen
• duidelijke feedback kunnen geven,
• hier-en-nu confrontaties
• elkaar de spiegel voorhouden zonder oordelen
• gevoelsreflecties kunnen geven
• doorvragen

Werkwijze

Een intervisiegroep bestaat uit 4 – 8 deelnemers en komt 5 a 6 maal maandelijks bij elkaar. De invulling van het traject wordt in overleg met de opdrachtgever en de deelnemers samengesteld.

In de startbijeenkomst formuleren de deelnemers persoonlijke leerdoelen.

Bij meerdere groepen kunnen we ook een centrale kick-off organiseren waarin de deelnemers hum ambities en leerdoelen formuleren.

Tijdens de bijeenkomsten analyseren de deelnemers met elkaar onder leiding van een coach praktijksituaties en/of dilemma’s, die zij als “lastig” ervaren. Zij bespreken hun eigen handelen op effectiviteit, consequenties en persoonlijke beleving. Daarna ontwikkelen zij vanuit hun leerdoelen alternatieve mogelijkheden om te handelen in toekomstige situaties en/of bijsturing in de huidige situatie.

Daarnaast zal afhankelijk van de leerdoelen worden geoefend met b.v. conflict hanteren, omgaan met verschillen, omgaan met veranderingen, motiveren. Hierbij zal een beknopt theoretische kader worden aangeboden.

In de intervisie bijeenkomsten zal veel aandacht worden besteed aan het ervarend leren en van elkaar leren. Er wordt een beroep gedaan op reeds aanwezige kwaliteiten, om van hieruit zwakkere punten te verbeteren.

Na afloop van het traject wordt dit geëvalueerd met de deelnemers en de opdrachtgever. Tevens geven wij advies voor verdere ontwikkeling en vervolg.