Mediation

Oplossingsgerichte Mediation

Het vinden van een gezamenlijke oplossing

Een zakelijk conflict kost veel tijd en energie. Het is moeilijk om vaste patronen te (h)erkennen en te doorbreken. U wilt verder en een kwalitatief goede en snelle oplossing. Mediation is een methode waarbij conflicterende partijen met hulp van een derde, onafhankelijke partij, op efficiënte wijze worden ondersteund in het zelf vinden van een lange termijnoplossing.
Wij werken met twee methodes:

1. het onderhandelen volgens de zgn. Harvard-methode Deze methode hecht veel waarde aan het bewust maken en hanteren van belangen, criteria en emoties van partijen en zoekt naar oplossingen in wederzijds belang (“win-win”).

2. de methode van oplossingsgerichte mediation. Hierbij werken beide partijen direct aan een toekomstige oplossing.

Mediation is een aanpak, die in een relatief kort tijdsbestek kan worden uitgevoerd; deze aanpak leent zich goed voor “kleine(re)” en grote conflicten in organisaties, waarbij bijv. de werksfeer in het geding is gekomen. Ook is mediation een goede aanpak ter preventie van conflicten bij bijvoorbeeld het samengaan van organisaties of teams.

Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dit levert een win-win-situatie op, die duurzaam is.

Voordelen van mediation:
snelheid • kostenbeheersing • informele procedure • deskundige begeleiding • actieve rol van partijen • ruimte voor creatieve oplossingen • geen onnodige beschadiging van relaties.

Een gezamenlijke oplossing geeft een hoge acceptatiegraad en een win-win resultaat.

Corine de Kruyk is o.a. landelijk mediator voor de KNOV, Koninklijke Nederlandse organisatie van verloskundigen.