Wat wij doen

Onze activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling naar een gezonde, vitale organisatie, die mee kan met de ontwikkelingen in de markt. Wij initiëren en ontsteunen ontwikkelingen in organisaties op individueel-, team- en organisatieniveau. Ons streven is organisaties zodanig te begeleiden, dat zij zich na onze interventies zelfstandig verder kunnen blijven ontwikkelen.

Onze werkwijze

Maatwerk betekent voor ons in de praktijk:

  • het maken van een zorgvuldige probleemanalyse met de klant en het formuleren van concrete en haalbare doelstellingen;
  • het geven van gericht advies met betrekking tot het inzetten van training, coaching, intervisie en andere ontwikkelinginstrumenten om de doelstellingen te bereiken;
  • het toetsen van het traject op behaalde resultaten;
  • voorwaarden creëren om het leerproces te continueren.

Tijdens en na afloop van elk interventietraject stemmen wij met de klant af of de resultaten in overeenstemming zijn met de gestelde doelen. Vervolgens geven wij de klant advies op welke wijze het leervermogen van de organisatie verder kan worden geoptimaliseerd.