Huisarts- & specialistenpraktijken

Hoe is de samenwerking?
Durven collega’s elkaar feedback te geven?
Loopt het met VIM procedure?
Heeft iedereen dezelfde visie?
Waarom doen ze niet gewoon wat is afgesproken?

Een goedlopende praktijk vergt onderhoud.

Corine de Kruijk (tevens werkzaam op de huisartsopleiding van het AMC) levert maatwerk in het begeleiden van praktijken van huisartsen en specialisten. Zowel voor de totale praktijk, als voor specifieke groepen assistentes, artsen, POH’s, secretariaat.

– korte praktische workshops b.v.:
feedback geven
geweldloze communicatie
omgaan met “lastige’ patientenen
en vele andere onderwerpen

bijeenkomsten teamontwikkeling
Visie, doelen en taakverdeling
Organisatie en samenwerken
Onder-en bovenstromen

– bemiddeling bij conflicten

– ondersteuning management

– Individuele coaching
artsen
praktijkmanagers
assistentes