Bedrijfsartsen

Wilt U:
De kwaliteit van uw diensten verder verbeteren?
Kunnen omgaan met het spanningsveld”betrokkenheid en loslaten”?
Praktische handvaten in het omgaan met lastige mensen?

of

Meer weten van organisatiestructuren?
Onder- en bovenstromen in de organisatie?
Verander- en reorganisatietrajecten en uw rol hierin als bedrijfsarts?

We maken voor u een training op maat, die aansluit bij uw leerwensen en in aanmerking komt voor accreditatie.