Teamontwikkeling

Wij verzorgen en ontwikkelen al meer dan 20 jaar een aantal effectieve programma´s voor het versterken van de samenwerking van reeds gevestigde of nieuw op te starten managementteams, stafteams, afdelingsteams, projectteams, en andere functionele teams binnen organisaties:

A. het ontwikkelen van een reeds langer bestaand team:

– inzicht in de vastgeroeste patronen, die in de loop van de tijd in de samenwerking zijn ontstaan
– nieuwe inspiratie om samen een andere koers te gaan varen
– vaststelling van eenduidige doelen en concrete verbetercontracten ter optimalisering van de onderlinge samenwerking in de toekomst

B. het opstarten van een beginnend team:

– heldere formulering en vaststelling van de doelen van het team
– afstemming van taken en procedures om deze doelstellingen te kunnen realiseren
– afstemming van elkaars verwachtingen over de samenwerking en de inzet van ieders kwaliteiten als teamlid aan de hand van persoonlijkheids- en teamprofielen

C. het oplossen van conflicten in een vastgelopen team:

– duidelijk inzicht in de oorzaken van de conflicten en ieders positie/rol hierin
– een uitwerking van de conflicten in een aantal mogelijke oplossingen (scenario´s) en een keuze hierin
– expliciet geformuleerde doelen en concrete verbetercontracten ter optimalisering van de onderlinge samenwerking in de toekomst

Wij hebben al vele opdrachtgevers een nieuw perspectief geboden op de ontwikkelingsmogelijkheden van hun teams en hebben, daar waar het écht knelde, blijvende resultaten geboekt in het verbeteren van de interne samenwerking.

In samenwerking met onze partners kunnen wij u een zeer gevarieerd programma aanbieden.