omdat iedere medewerker anders is

Hoe veranderingsbereid is uw organisatie?                         
Kunnen uw managers en medewerkers actief meegaan met ontwikkelingen?  Ondersteunen zij de visie en strategie van uw organisatie?
Iedere medewerker is anders. Wat hebben ze echt nodig om mee te willen met veranderingen?

Organisaties veranderen met de snelheid en intensiteit waarmee de medewerkers en de leidinggevenden willen en kunnen veranderen.

En dat is niet gemakkelijk omdat veranderingen elkaar snel opvolgen en niet iedereen dezelfde flexibiliteit in veranderen heeft. De één blaakt van energie in veranderingsprocessen, terwijl het voor een ander allemaal niet zo nodig hoeft.

Onze aandacht richt zich daarom op wat medewerkers en leidinggevenden nodig hebben om mee te gaan met de ontwikkelingen in de organisatie.
Dit loopt uiteen van de ontwikkeling en invulling van een visie tot praktische handvatten om met veranderingen om te kunnen gaan.

Om dit te bereiken leveren wij uitsluitend begeleiding, trainingen en adviezen op maat. Om optimaal maatwerk te garanderen werken wij nauw samen een aantal specialisten in organisatieontwikkeling.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend sparren over een vraagstuk in uw organisatie? Neem contact op met Corine de Kruyk. Ik ben graag bereid u nadere toelichting te geven en eventueel langs te komen voor een kennismaking.