Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een geplande en gestructureerde vorm van blijven veranderen.

In onze ogen bestaat de basis van een goede organisatieontwikkeling uit een geplande en gestructureerde vorm van blijven veranderen. Hiervoor is een langetermijnvisie over de wijze waarop uw organisatie kan groeien en floreren noodzakelijk.

Ook essentieel bij organisatieontwikkeling is een uitgestippelde strategie en een passende organisatiecultuur en –structuur. Uw bedrijfsvoering en uw medewerkers moeten ‘op dezelfde lijn zitten’.

Wij zien organisatieontwikkeling als een pakket van interventies op alle bovengenoemde onderdelen. Als uw organisatievisie niet helder is, uw strategie niet bekend is bij uw medewerkers en uw bedrijfsvoering niet up-to-date is, dan zal het lastig zijn om uw organisatie op koers te brengen.

Vaak lukt het management en directie niet om op alle fronten de noodzakelijke acties aan te zetten die een organisatie in ontwikkeling brengen en houden. Hierbij kunnen we u met verschillende interventies van dienst zijn.

Wij begeleiden organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van organisatie-ontwikkelingstrajecten.

We adviseren u op directieniveau, ontwerpen beleids- en ontwikkelingsplannen, regisseren de uitvoering hiervan, trainen en coachen management en medewerkers en doen dit met succes. Onze focus is het op één lijn krijgen van alle betrokkenen in uw organisatie.